Záleží nám na Vašom zdraví!

!!! POZOR !!!

Máme nové telefónne číslo:

0949 000 310

(volajte medzi 12. a 13. hod. alebo pošlite SMS
alebo e-mail s uvedeným rodným číslom)

E-mail: endambnm@gmail.com