Záleží nám na Vašom zdraví!

          Máme nové telefónne číslo: 0949 000 310              a email: endambnm@gmail.com

(volajte medzi 12. a 13. hod. alebo pošlite SMS alebo e-mail s Vašim rodným číslom)

Ponúkame aj možnosť objednať sa na presný čas alebo využiť online konzultácie.