V prípade prvovyšetrenia po príchode do ambulancie položte Vašu kompletnú zdravotnú dokumentáciu aj s navrchu vloženým odporúčaním (tzv. výmenným lístkom) s popísaným dôvodom vyšetrenia a výsledkami ďalších súvisiacich vyšetrení na poličku v čakárni vedľa dverí do pracovne sestry.

V prípade kontroly na poličku položte iba našu zdravotnú dokumentáciu (správu z posledného vyšetrenia), prípadne s najnovšími výsledkami ďalších vyšetrení.

Ak ste prišli na odber krvi, na poličku nedávajte nič. Pacienti, ktorí idú na odber krvi, sa stavajú do radu a do ambulancie vstupú v poradí, v akom prišli. 

Pacienti, ktorí idú na vyšetrenie, sa môžu usadiť v čakárni. Čas si môžu skrátiť pokojným rozhovorom, čítaním, či sa osviežiť kávou, čajom alebo horúcou čokoládou z automatu v čakárni.

Sestra pravidelne vychádza do čakárne vyzdvihnúť zdravotnú dokumentáciu a následne podľa objednania a poradia volá pacientov na vyšetrenie. Na odber krvi idú pacienti podľa poradia, v akom prišli.

Podľa zdravotného stavu môže sestra uprednostniť niektorých pacientov, netrápte ju preto otázkami typu: “Prečo on ide už dovnútra, keď ja som tu bol skôr?”, zbytočne ju to len zdržuje pri práci a všetci musia potom o to dlhšie čakať.

Dodržujte dátum a čas vyšetrenia!!!

Pacientov objednávame vždy na konkrétny deň a hodinu s tým, že o danej hodine má byť pacient prítomný v čakárni. Snažíme sa o vybavenie všetkých pacientov do hodiny, nakoľko sa však niektoré situácie nedajú dopredu naplánovať, môže sa tento čas predĺžiť, prosíme preto o zhovievavosť. Ide totiž zväčša o odborne náročnejších pacientov, u ktorých vyšetrenie trvá dlhšie ako u väčšiny ostatných pacientov. Tiež by ste určite uvítali, keby aj Vám bola v takom prípade venovaná primeraná pozornosť. 

Prvovyšetrennia

Pri prvom vyšetrení v našej ambulancii je potrebné so sebou priniesť Vašu kompletnú zdravotnú dokumentáciu, do ktorej treba úplne navrch vložiť: 

– výmenný lístok s uvedením dátumu vystavenia, pečiatky odosielajúceho lekára a čitateľného konkrétneho dôvodu vyšetrenia (na čo sa máme pri našom vyšetrení zamerať),

– súhrn Vašich diagnóz, alergií a užívaných liekov,

– výsledky vyšetrení týkajúce sa dôvodu vyšetrenia u nás (základ je mať vždy vyšetrené aspoň TSH). 

Odbery krvi

Odbery krvi sa vykonávajú hneď ráno (viď “Ordinačné hodiny“). Pri odbere nemusíte byť nalačno. Pri niektorých odberoch či vyšetreniach je potrebné dodržovať špecifickú diétu či režim, o čom Vás bude lekár alebo sestra dopredu informovať.

Retiazky a náhrdelníky

Vzhľadom k vyšetreniu v oblasti krku si ešte pred vstupom do ambulancie dajte dole z krku všetky retiazky, náhrdelníky či prívesky. Urýchli to vyšetrenie a nebudete potom musieť Vy aj ostatní pacienti zbytočne dlhšie čakať.