Dokumenty

V tejto sekcii nájdete dokumenty, ktoré sú potrebné pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti našim klientom. Dôkladne si ich preto, prosím, preštudujte ešte pred rozhodnutím sa o návšeteve našej ambulancie. Pokiaľ totiž vopred písomne nevyjadríte nesúhlas s ktorýmkoľvek z nich alebo niektorou ich časťou, momentom objednania k nám dávate  k nim všetkým konkludetný súhlas.