Objednávanie

Objednanie na vyšetrenie je možné telefonicky, e-mailom alebo osobne. Ak prídete osobne a v čakárni sú ďalší pacienti, počkajte kým sa otvoria dvere k sestre a povedzte jej, že sa chcete objednať. Ak v čakárni nikto nie je, môžete zaklopať.

V prípade telefonického objednania volajte medzi 12. a 13. hodinou a pred volaním si pripravte pero, papier a kalendár, aby sme mohli čo najrýchlejšie dohodnúť vyhovujúci termín.

Pri komunikácii prostredníctvom SMS alebo emailu uvádzajte vždy svoje priezvisko, meno a celý dátum narodenia alebo rodné číslo. 

Noví pacienti sa na prvovyšetrenie objednávajú len telefonicky alebo osobne

Preobjednávanie

Vzhľadom k veľkému počtu pacientov navštevujúcich našu ambulanciu Vás prosíme o dodržiavanie dohodnutých termínov vyšetrení a kontrol

Ak sa nemôžete dostaviť na dohodnutý termín, ihneď po tomto zistení sa preobjednajte, inak sa vystavujete riziku oneskoreného náhradného termínu.