Objednávanie

Objednanie na vyšetrenie je možné telefonicky (0949 000 310, e-mailom (endambnm@gmail.comalebo osobne. Ak prídete osobne a v čakárni sú ďalší pacienti, počkajte kým sa otvoria dvere k sestre a povedzte jej, že sa chcete objednať. Ak v čakárni nikto nie je, môžete zaklopať.

Ponúkame aj možnosť objednať sa online na presný čas, či online konzultáciu.

V prípade telefonického objednania volajte medzi 9. a 13. hodinou a pred volaním si pripravte pero, papier a kalendár, aby sme mohli čo najrýchlejšie dohodnúť vyhovujúci termín. Ak sa nedovoláte na prvýkrát, nevolajte  opakovane, zavoláme Vám naspäť hneď ako to bude možné.

Pri komunikácii prostredníctvom SMS alebo emailu uvádzajte vždy svoje priezvisko, meno a celý dátum narodenia alebo rodné číslo. U nových pacientov potrebujeme vedieť aj Vaše telefónne číslo, adresu trvalého bydliska, meno všeobecného lekára a dôvod vyšetrenia.

Preobjednávanie

Vzhľadom k veľkému počtu pacientov navštevujúcich našu ambulanciu Vás prosíme o dodržiavanie dohodnutých termínov vyšetrení a kontrol

Ak sa nemôžete dostaviť na dohodnutý termín, dajte nám to ihneď vedieť , aby sme mohli tento termín uvoľniť pre iných pacientov a preobjednajte sa, inak sa vystavujete riziku oneskoreného náhradného termínu. 

Nedostavenie sa na dohovorený termín bez jeho zrušenia minimálne 24 hodín vopred prostreníctvom SMS alebo emailu bude spoplatnené podľa cenníka