Cenník

Vyšetrenie na žiadosť pacienta (zhodnotenie výsledkov + USG krku) – 20,- EUR

Vyšetrenie len so zhodnotením laboratórnych výsledkov (bez USG vyš.) – 12,- EUR

USG krku – 10,- EUR

USG brucha – 15,- EUR

Odber krvi – 3,- EUR 

Vystavenie lekárskej správy – 10,- EUR

Konzultácia – 10,- EUR