Cenník

Prvovyšetrenie – 60,- EUR

Kontrolné vyšetrenie (so zhodnotením výsledkov + USG krku) – 30,- EUR

Kontrolné vyšetrenie (so zhodnotením výsledkov) – 20,- EUR

USG krku – 20,- EUR

USG brucha – 30,- EUR

Odber krvi – 5,- EUR 

Punkcia štítnej žľazy – 50,- EUR

Vystavenie lekárskej správy – 10,- EUR

Konzultácia – 20,- EUR

Príplatok za sťažené vyšetrenie a komplikovanejšie stavy – 10,- EUR

Príplatok za komunikáciu v inom jazyku ako slovenčine – 20,- EUR

Nedostavenie sa na dohodnutý dátum/čas vyšetrenia – 10,- EUR