Cenník

Prvovyšetrenie – 30,- EUR

Kontrolné vyšetrenie (so zhodnotením výsledkov + USG krku) – 20,- EUR

Kontrolné vyšetrenie (so zhodnotením výsledkov) – 15,- EUR

Kontrolné vyšetrenie (s USG krku) – 15,-EUR

USG krku – 15,- EUR

USG brucha – 15,- EUR

Odber krvi – 5,- EUR 

Vystavenie lekárskej správy – 10,- EUR

Konzultácia – 20,- EUR