Akromegália

Definícia: Je ochorenie spôsobené nadmernou produkciou rastového hormónu (STH) podmozgovou žľazou. V prípade nadbytku tohto hormónu v detstve dochádza k tzv. gigantizmu (veľký vzrast), v prípade nadprodukcie v dospelosti ide o tzv. akromegáliu.

Diagnostika: Zväčša býva typický klinický obraz zväčšenia akrálnych častí tela (ruky, nohy, uši, brada), výrazné nadočnicové oblúky, suchá a tvrdá koža, zhrubnutý hlas, môže aj nemusí byť väčší vzrast. Diagnózu potvrdí laboratórny nález zvýšených hladín STH a vekovo neprimerane zvýšených hladín tzv. IGF-1, čo je látka zvýšená v dôsledku nadprodukcie STH a zodpovedná za jeho účinky na periférii. Pri tomto laboratórnom obraze dopĺňame MR vyšetrenie mozgu.

Liečba: Liečebnou modalitou číslo jeden je operačné odstránenie tumoru hypofýzy. V prípade nedostatočného efektu alebo nemožnosti operácie podávame tzv. somatostatínové analógy alebo agonistov somatostatínových receptorov, čo sú látky blokujúce vylučovanie somatostatínu a tým znižujú jeho hladinu v krvi.

Sledovanie: Vzhľadom k často vážnym a niekedy až invalidizujúcim prejavom ochorenia (nežiadúci vplyv na srdce, látkovú výmenu, kosti, cievy) je nutné doživotné sledovanie.

Poznámka: Pri operačnom odstránení nádoru podmozgovej žľazy môže dôjsť k narušeniu ďalších hypofýzových funkcií. Okrem sledovania dovtedy zvýšených hladín hormónov treba preto po operácii sledovať aj hladiny ostatných hormónov podmozgovej žľazy.