Hypovitaminóza D

Definícia: Je charakterizovaná zníženými hladinami vitamínu D z rôznych príčin (nedostatočný prísun v strave, nedostatočný pobyt na slnku…), ktoré majú negatívny dopad na metabolizmus vápnika v tele pacienta (znížené vstrebávanie a zvýšené vylučovanie).

Diagnostika: Je relatívne jednoduchá a to laboratórnym dôkazom zníženej hladiny vitamínu D (prípadne spolu so zníženou hladinou vápnika v krvi). Klinické prejavy nie sú typické a nemusia byť aj vôbec žiadne.

Liečba: Jedinou možnosťou je substitúcia preparátmi vitamínu D, event. aj vápnika. Pomôcť si môžeme pobytom na slnku, samotné to však často nestačí.

Sledovanie: Pacientov sledujeme dlhodobo resp. do normalizácie hladín vitamínu D. Následne je možné sledovanie v rámci preventívnych prehliadok cestou obvodného lekára.