Tyreoiditída

Definícia: Ide o zápal štítnej žľazy, ktorý podľa priebehu a príčiny delíme na akútny (bakteriálny), subakútny (vírusový) a chronický (autoimunitný).

Diagnostika: Rôzne klinické príznaky u jednotlivých typov ako:

  • bolesť v oblasti krku, sťažené prehĺtanie, zvýšená teplota, bolesť zubov alebo celkové príznaky infektu dýchacích ciest (akútny zápal),
  • podobne ako u akútneho zápalu s tým, že nie je tak výrazná pohmatová citlivosť štítnej žľazy a je iný sonografický aj mikroskopický obraz (subakútny zápal),
  • zväčša len zväčšená štítna žľaza s obrazom hypo- alebo hypertyreózy (chronický autoimunitný zápal).

Pomôcť si okrem ultrasonografického vyšetrenia môžeme tiež laboratórnym vyšetrením krvi. V minulosti používaná scintigrafia či biopsia štítnej žľazy sa v súčasnosti už zväčša nepoužívajú.

Liečba: Líši sa podľa jednotlivých typov:

  • akútny zápal – antibiotiká,
  • subakútny zápal – nesteroidné antiflogistiká (protizápalové lieky),
  • chronický zápal – liečby hypo-/hypertyreózy, ak sú prítomné.

Sledovanie: Po odoznení akútneho zápalu nie je nutné ďalšie sledovanie, subakútny zápal vzhľadom k možnosti recidívy je vhodné sledovať, chronický zápal doživotne pre možnosť vývoja hypo-/hypertyreózy.