Syndróm polycystických vaječníkov (PCOS)

Definícia: Ide o syndróm, ktorého morfologickým podkladom sú polycysticky zmenené vaječníky s laboratórnymi či klinickými známkami hyperandrogenizmu.

Diagnostika: Vychádza zo samotnej definície a ide teda o dôkaz polycystických vaječníkov so známkami hyperandrogenizmu. Využívame teda sonografické vyšetrenie gynekológom a laboratórne vyšetrenie hladín mužských pohlavných hormónov, ktoré bývajú zvýšené.

Liečba: Obdobne akou hirsutizmu je možnosť podávať antagonistov mužských pohlavných hormónov, blokátorov ich tvorby, ale aj ďalších menej typických preparátov ako je metformin a pod.

Sledovanie: Býva dlhodobé. Vzhľadom k vplyvu na metabolizmus je vhodné aj sledovanie glykémie, inzulinémie, lipidémie.