Struma

Definícia: Strumou označujeme akékoľvek zväčšenie štítnej žľazy. Môže ísť o celkové (difúzne) alebo lokálne (uzly) zväčšenie štítnej žľazy. V minulosti sa u nás vyskytovala hlavne v dôsledku nedostatočného príjmu jódu v potrave, v súčasnosti býva najčastejšie súčasťou autoimunitného zápalu štítnej žľazy.

Diagnostika: Na túto diagnózu sa príde najčastejšie pri klinickom vyšetrení iným lekárom (pohmat) event. pri ultrasonografickom vyšetrení, ktoré ju potvrdzuje.

Liečba: V minulosti sa používala tzv. supresívna liečba hormónmi štítnej žľazy, v súčasnosti sa od nej upustilo a dôležité je hladne sledovanie vývoja (ultrasonografického obrazu a klinického stavu). Pri klinických ťažkostiach alebo podozrení na iné vážnejšie (malígne) ochorenie sa zvažuje operácia štítnej žľazy (hlavne pri uzlových strumách).

Sledovanie: Je dôležité hlavne pre zachytenie progresie ochorenia alebo zmeny sonografického obrazu, ktorá môže naznačovať iné vážnejšie ochorenie. Pri podozrení na malignitu si môžeme pomôcť laboratórnym vyšetrením krvi alebo tenkoihlovou biopsiou štítnej žľazy (FNAB), pri ktorej odoberáme vzorku, ktorú následne mikroskopicky vyšetrujeme.