Rakovina štítnej žľazy

Definícia: Ako už z názvu vyplýva, ide o malígne (zhubné) ochorenie štítnej žľazy. Existujú rôzne typy rakovín štítnej žľazy podľa druhu buniek, z ktorých vychádzajú. Na základe toho sa líšia aj svojou agresivitou, progresiou a prognózou.

Diagnostika: Prvým býva zvyčajne klinický (pohmatový) nález zväčšenej štítnej žľazy. Po ňom nasleduje sonografické vyšetrenie zväčša s obrazom uzlovej strumy. V diagnostike si môžeme pomôcť laboratórnym vyšetrením krvi, ktoré však nie je úplne špecifické pre tento typ ochorenia. Potvrdením býva pozitívny nález z tehnkoihlovej biopsie štítnej žľazy (FNAB), pri ktorej odoberáme cielene vzorku z podozrivého ložiska, ktorú následne mikroskopicky vyšetrujeme.

Liečba: Závisí od histologického typu a štádiu ochorenia. Vo všeobecnosti platí, že čím skorší záchyt, tým lepšia prognóza. Sú však typy s relatívne dobrou (papilárny), horšou (medulárny) až veľmi zlou prognózou (anaplastický karcinóm) – tie však bývajú raritné. Typickou liečebnou modalitou je operačné odstránenie celej štítnej žľazy, zvyčajne aj s okolitými lymfatickými uzlinami. V prípade potreby možno po operácii aplikovať aj liečbu rádioaktívnym jódom, ktorá by mala zničiť aj prípadné zvyšky tkaniva či metastázy, ktoré sa nepodarilo odstrániť pri operácii (túto liečbu možno v prípade nedostatočného efektu aj niekoľkokrát opakovať). V závažnejších prípadoch pri nemožnosti operácie možno siahnuť aj po rádio- a chemoterapii.

Sledovanie: Závisí od typu ochorenia, v princípe sa sleduje event. prítomnosť či nárast zvyškového tkaniva štítnej žľazy, prítomnosť či vývin metastáz. U niektorých typov (medulárny karcinóm) je pre zvýšený príbuzenský výskyt vhodné vyšetrenie a prípadné sledovanie aj najbližších rodinných príslušníkov.

Poznámka: nie každý uzol štítnej žľazy znamená malignitu (zväčša ide o nezhubné nálezy) a rovnako nie každá malignita v štítnej žľazy z nej priamo vychádza (môžu sa tu nachádzať aj metastázy iných nádorov, lymfómy a pod.) – liečebná modalita a ďalšie sledovanie sa preto prispôsobuje typu ochorenia.

Naopak tiež neprítomnosť uzla v štítnej žľaze malígne ochorenie nevylučuje (môže sa jednať o tzv. mikrokarcinómy, ktoré sú pri štandartných diagnostických metódach len ťažko odhaliteľné a často bývajú ako tzv. náhodné nálezy pri operáciách štítnej žľazy z inej príčiny – majú však zväčša dobrú prognózu).