Prvovyšetrenia

Pri prvom vyšetrení v našej ambulancii je potrebné so sebou priniesť Vašu kompletnú zdravotnú dokumentáciu a dovnútra navrch položiť výmenný lístok s uvedením dátumu vystavenia, pečiatky odosielajúceho lekára a čitateľného konkrétneho dôvodu vyšetrenia, súhrn Vašich diagnóz, alergií a užívaných liekov, ako aj výsledky vyšetrení týkajúcich sa dôvodu vyšetrenia (minimálne by ste mali mať vždy vyšetrené aspoň TSH).