Periférny hypogonadizmus - ženský

Definícia: Je spôsobený nedostatočnou tvorbou ženských pohlavných hormónov vo vaječníkoch. Príčinou môže byť buď morfologická (nedostatočné vyvinutie vaječníkov – hypotrofia, atrofia), alebo funkčná (porucha produkcie pohlavných hormónov vo forme rôznych blokov syntézy estradiolu).

Diagnostika: Klinickými príznakmi sú hlavne poruchy menštruačného cyklu, emočná rozladenosť, znížené libido. Laboratórne vidíme obraz k veku neprimerane zníženej hladiny estrogénov, spolu so sekundárne zvýšenými hladinami FSH a LH.

Liečba: Jedinou liečebnou modalitou je substitučná liečba preparátmi estradiolu resp. kombinovanou hormonálnou substitučnou liečbou.

V prípade snahy o otehotnenie sú potrebné špecifické liečebné protokoly.

Sledovanie: Sledujeme ako klinický stav pacientov, tak aj laboratórne hodnoty hladín estradiolu a progesterónu, podľa ktorých následne upravujeme dávkovanie. Vhodné je tiež sledovanie kostnej hustoty (denzitometria).