Periférny hypogonadizmus - mužský

Definícia: Je spôsobený nedostatočnou tvorbou mužských pohlavných hormónov v semenníkoch. Príčinou môže byť buď morfologická (nedostatočné vyvinutie semenníkov – hypotrofia, atrofia), alebo funkčná (porucha produkcie pohlavných hormónov vo forme rôznych blokov syntézy testosterónu).

Diagnostika: Klinickými príznakmi sú hlavne slabosť, nevýkonnosť, znížená svalová sila, znížené libido. Laboratórne vidíme obraz k veku neprimerane zníženej hladiny testosterónu, spolu so sekundárne zvýšenými hladinami FSH a LH.

Liečba: Jedinou liečebnou modalitou je substitučná liečba preparátmi testosterónu. U nás sa používajú väčšinou tzv. depotné (dlhodobo účinkujúce) injekcie testosterónu.

V prípade snahy o otehotnenie je potrebná špecifická liečba pomocou FSH/LH/hCG, pri ktorej sa snažíme navodiť tvorbu spermií v semenníkoch, čo pri liečbe samotným testosterónom nie je možné.

Sledovanie: Sledujeme ako klinický stav pacientov, tak aj laboratórne hodnoty hladín testosterónu, podľa ktorých následne upravujeme dávkovanie. Tiež sledujeme možné nežiadúce účinky liečby na pečeň, krvný obraz, prostatu a ďalšie.