Periférny hypergonadizmus - ženský

Definícia: Ide o zvýšenie hladín pohlavných hormómov u žien v dôsledku ich nadprodukcie vo vaječníkoch.

Diagnostika: Môžu byť klinické príznaky nadprodukcie pohlavných hormónov (zvýraznené či skôr sa objavujúce ženské pohlavné znaky, zvýšená citlivosť, náladovosť…) a laboratórny dôkaz zvýšených hladín estrogénov so zníženými (suprimovanými) hladinami FSH a LH.

V rámci diagnostiky je dôležité rozlíšiť príčinu tohto stavu, ktorá môže byť aj závažnejšia (nádor vaječníkov). 

Liečba: Závisí od príčiny ochorenia. V prípade nádorov sa snažíme o operačné odstránenie, event. rádio-/chemoterapiu.

Sledovanie: Býva podľa príčiny ochorenia.