Periférny hypergonadizmus - mužský

Definícia: Ide o zvýšenie hladín pohlavných hormómov u mužov v dôsledku ich nadprodukcie v semenníkoch.

Diagnostika: Môžu byť klinické príznaky nadprodukcie pohlavných hormónov (zvýšená svalová hmota, zvýšené libido, nervozita, agresivita…) a laboratórny dôkaz zvýšených hladín testosterónu so zníženými (suprimovanými) hladinami FSH a LH.

V rámci diagnostiky je dôležité rozlíšiť príčinu tohto stavu, ktorá môže byť aj závažnejšia (nádor semenníkov).

Liečba: Závisí od príčiny ochorenia. V prípade nádorov sa snažíme o operačné odstránenie, event. rádio-/chemoterapiu.

Sledovanie: Býva doživotné.