Osteoporóza

Definícia: Je potenciálne invalidizujúce až život ohrozujúce ochorenie, pri ktorom dochádza k úbytku kostnej hmoty a zmene jej štruktúry. Podkladom je narušený metabolizmus vápnika v tele pacienta, ktorý môže mať rôzne príčiny.

Diagnostika: Hlavnou diagnostickou metódou je meranie kostnej hustoty (denzitometria), ktorá môže byť podporená laboratórnym vyšetrením krvi či moču, poťažmo biopsiou kosti.

Liečba: Pri zistení príčiny veku neprimeraného zníženia hustoty kosti sa snažíme o odstránenie jej príčiny. Pokiaľ to nie je možné alebo je potrebné, pridávame ďalšie liečebné modality.

Najdôležitejšou je prevencia (dostatok pohybu, pobyt na slnku, dostatočný prísun vápniku a vitamínu D v strave).

Ďalšou je medikamentózna liečba zamedzujúca ďalšiemu úbytku kostnej hmoty (bisfosfonáty, selektívne modulátory estrogénových receptorov, monoklonálne protilátky, stroncium ranelát, parathormón, hormonálna substitučná liečba, kalcitonín).

Poslednou je operačné riešenie vzniknutých zlomenín, ktoré sú komplikáciou ochorenia a hlavným rizikom pre pacienta.

Sledovanie: Pacientov sledujeme dlhodobo (niekedy doživotne).