Neuroendokrinné tumory (NET)

Definícia: Sú nádory tzv. neuroendokrinného (chromafinného) tkaniva produkujúce hormóny, častokrát v pre ne atypických lokalitách. Podľa typu produkovaných hormónov ich delíme na:

  • inzulinóm,
  • gastrinóm,
  • VIP-óm,
  • somatostatinóm.

Diagnostika: Závisí od typu produkovaného hormónu. Vo všeobecnosti ide o dôkaz zvýšených hladín týchto hormónov alebo ich produktov.

Druhou dôležitou časťou diagnostického procesu je lokalizácia týchto nádorov. K tomu používame ultrasonografické, endoskopické, či tomografické vyšetrenia (CT), najšpecifickejšie je scintigrafické vyšetrenie značkovanými analógmi somatostatínu (oktreosken), ktoré sa zvyknú v nádore vychytávať.

Liečba: Po lokalizácii nádoru je primárnym cieľom jeho odstránenie. Pri nemožnosti operačnej liečby môžeme podávať analógy somatostatínu event. somatostatínových receptorov, ktoré zvyknú znižovať uvoľňovanie týchto hormónov do krvi. Prípadne sa snažíme o zmiernenie dopadu nadbytočne produkovaných hormónov.

Sledovanie: Pre riziko vzniku ďalšieho nádoru býva doživotné, spočiatku s potrebou sledovania v špecializovaných centrách. Kontrolujeme hladiny hormónov a klinický stav pacienta.