Karcinoid

Definícia: Je najčastejším typom neuroendokrinného nádoru (viac ako polovica NET-ov), nachádzajúci sa hlavne v zažívacom trakte, ale aj v pľúcach, zriedkavo vaječníkoch alebo štítnej žľaze.

Diagnostika: Vzhľadom k tomu, že často býva asymptomatický, môžu pomôcť laboratórne (zvýšená hladina chromogranínu A v krvi a zvýšený odpad kyseliny 5-hydroxyindoloctovej v moči) a zobrazovacie (ultrasonografické, endoskopické, CT, scintigrafické) vyšetrenia. Klinicky sa prejavuje hlavne flushom (náhle vzniknuté začervenanie v tvári), hnačkami a záchvatmi dušnosti. Diagnózu potvrdí typický imunohistologický nález. 

Liečba: Lokalizovaný nádor riešime chirurgickým odstránením. U metastazujúcich nádorov môžeme okrem operačného zmenšenia nádorovej masy použiť aj analógy somatostatínu, interferón alfa event. systémovú chemoterapiu (u agresívnejších nádorov). 

Sledovanie: Je potrebné sledovať klinický stav pacienta, biochemické parametre, rozvoj karcinoidového syndrómu event. karcinoidového postihnutia srdca.