Incidentalómy nadobličiek

Definícia: Sú patologické štruktúry na nadobličkách, ktoré sú zistené náhodne pri zobrazení brušnej dutiny z iných príčin, ako podozrenia na ochorenie nadobličiek. Mali by byť väčšie ako 1 cm a nepatria sem útvary u pacientov s prejavmi hormonálnej nadprodukcie a malígneho ochorenia.

Diagnostika: Vzhľadom k tomu, že ide dominantne o afunkčné adenómy, nie sú typické klinické príznaky.  Za účelom ich odlíšenia od hormonálne aktívnych realizujeme testy k vylúčeniu hormonálnej nadprodukcie (Cushingov syndróm, feochromocytóm, primárny hypealdosteronizmus, androgénna a estrogénová nadprodukcia). 

Za účelom posúdenia charakteru je najvhodnejšie kontrastné CT vyšetrenie so zameraním na nadobličky. 

Liečba: Jedinou liečebnou modalitou je chirurgická. Indikáciou je hormonálne aktívny alebo malígny útvar. 

Sledovanie: Po operačnom odstránení a neprítomnosti recidívy sledovanie ukončujeme po 5 rokoch, podobne aj pri hormonálne neaktívnom útvare.