Hypotyreóza

Definícia: Ide o zníženú funkciu štítnej žľazy, ktorá môže mať rôzne príčiny, najčastejšou je chronický autoimunitný zápal štítnej žľazy, ktorý je spôsobený tvorbou protilátok proti vlastnej štítnej žľaze, tie ju „napádajú“ a postupne deštruujú, čím zväčša zhoršujú jej funkciu.

Diagnostika: Skladá sa z viacerých častí, ako sú klinické príznaky (najčastejšie slabosť, únava, spavosť, zimomrivosť), sonografické vyšetrenie (obraz autoimunitného zápalu) a potvrdením je laboratórne vyšetrenie vzorky krvi (zvýšené TSH, znížené fT4, event. pozitívne autoprotilátky).

Liečba: Cieľom je navodenie “eutyreózy”, t.j. stavu s dostatkom hormónom štítnej žľazy, ako u zdravého človeka. K tomu využívame tzv. substitučnú liečbu hormónmi štítnej žľazy (tyroxín, event. trijódtyronín).

Sledovanie: Pre zisťovanie efektu liečby a správneho nastavenia kontrolujeme hlavne klinický stav pacienta, TSH (prípadne fT4) a takisto vývoj sonografického obrazu.