Hyposomatotropizmus

Definícia: Je stav, pri ktorom sa z rôznych príčin (nádory, úrazy, infekcie, operácie…) netvorí dostatočné množstvo rastového hormónu, v dôsledku čoho vzniká abnormálna telesná stavba, rednú kosti, objavujú sa poruchy srdca, ciev a odchýlky biochemických parametrov krvi. 

Diagnostika: Okrem klinických príznakov (nadváha s hromadením tuku v oblasti brucha, znížená svalová sila, častejšie zlomeniny) a doprovodných kardiovaskulárnych ochorení vyšetrujeme hladinu IGF-1 (bazálne a po stimulácii), ktorého tvorbu ovplyvňuje práve rastový hormón.  

Liečba: Je substitučná, t.j. dopĺňame chýbajúci rastový hormón u pacientov s ťažkým deficitom. Dávka sa postupne vylaďuje tak, aby boli hodnoty IGF-1 v rámci normy pre daný vek, nakoľko sa s vekom jeho hladina mení. 

Sledovanie: Okrem pravidelných kontrol u spádového endokrinológa (mesačne počas titrácie dávky, následne polročne) sú pacienti sledovaní v centrách, kde prebieha ich testovanie a následné podanie návrhu na schválenie liečby zdravotnou poisťovňou.  Na základe toho poisťovňa vydá rozhodnutie o schválení liečby a podmienky, ako bude liečba zabezpečená. U pacientov kontrolujeme klinický stav, vedľajšie účinky liečby a laboratórne parametre odpovede na liečbu.