Hypopituitarizmus

Definícia: Jedná sa o znížené vylučovanie hormónov podmozgovej žľazy, ktoré môže mať rôzne príčiny (operácia, úraz, zápal, útlak…).

Diagnostika: Klinické príznaky závisia od “výpadku” jednotlivých hormónov. Môže preto dochádzať k príznakom nedostatku tzv. stresového hormónu kortizolu (ACTH), zhoršeniu sexuálnych funkcií (výpadok FSH/LH), funkcie štítnej žľazy (TSH), či zníženému vzrastu (STH).

Liečba: Závisí od konkrétneho hormonálneho deficitu:

  • hypokorticizmus (znížená hladina kortizolu v dôsledku nedostatočného vylučovania ACTH) – substitúcia kortizolu,
  • hypogonadizmus (znížené hladiny pohlavných hormónov v dôsledku nedostatočného vylučovania FSH/LH) – substitúcia pohlavných hormónov,
  • hypotyreóza (znížená funkcia štítnej žľazy v dôsledku nedostatočného vylučovania TSH) – substitúcia hormónov štítnej žľazy,
  • hyposomatotropizmus (znížená hladina somatotropného hormónu v dôsledku nedostatočného vylučovania STH) – lieči sa podľa stavu substitúciou rastového hormónu.

Sledovanie: Vzhľadom k trvalému deficitu hormónov je doživotné. Kontroluje sa klinický stav pacienta a hormonálne hladiny.

Poznámka: Pri hypopituitarizme často dochádza k “výpadku” produkcie viacerých hormónov podmozgovej žľazy. Je preto potrebné pri dôkaze deficitu jedného hormónu vyšetriť aj hladiny ostatných hormónov podmozgovej žľazy.