Hypoparatyreóza

Definícia: Ide o zníženú funkciu prištítnych teliesok, ktorá môže mať rôzne príčiny. Môže vzniknúť v dôsledku operačného zákroku na štítnej žľaze či prištítnych telieskach alebo môže byť vrodené či získané ochorenie (napr. po operácii štítnej žľazy, po liečbe rádiojódom).

Diagnostika: Klinické príznaky vyplývajú zo zníženej hladiny vápnika v krvi (tŕpnutie rúk a nôh, poruchy srdcového rytmu), diagnóza býva potvrdená laboratórnym vyšetrením krvi (znížená hladina vápnika spolu so zníženou hladinou parathormónu).

Liečba: Cieľom je udržanie hladiny vápnika v pásme normy a zabezpečenie normálneho metabolizmu vápnika. Preto podávame preparáty vápnika a aktívneho vitamínu D, ktorým sa snažíme aspoň čiastočne nahradiť chýbajúci účinok parathormónu.

Sledovanie: Sledovanie je celoživotné, s pravidelnými kontrolami klinického stavu a laboratórnych parametrov. Potrebné sú aj sonografické kontroly obličiek (nefrokalcinóza) a kontroly oftalmológom (katarakta).