Hypertyreóza

Definícia: Znamená zvýšenú funkciu štítnej žľazy, ktorá môže mať rôzne príčiny. Môže byť spôsobená zápalom štítnej žľazy (akútnym, subakútnym, chronickým), indukovaná liekmi či výživovými doplnkami so zvýšeným obsahom jódu alebo sa môže vyskytovať v tehotenstve či pôrode ako tzv. tichá tyreoiditída (vtedy sa nelieči).

Diagnostika: Dominantné sú klinické príznaky ako tras, potenie, nervozita, zrýchlená reč, búšenie srdca. Sonografický obraz môže mať v závislosti od príčiny rôznu podobu. Potvrdením diagnózy je laboratórny nález zvýšeného fT4 pri zníženom TSH.

Liečba: Snažíme sa o normalizáciu funkcie štítnej žľazy, event. obmedzenie príznakov zvýšenej činnosti štítnej žľazy. K tomu nám slúžia tzv. tyreostatiká, t.j. lieky blokujúce tvorbu hormónov štítnej žľazy, ich vylučovanie event. účinky na periférii.

Sledovanie: V počiatočných fázach ochorenia je potrebné častejšie sledovanie, po “skľudnení” ochorenia môžu byť kontroly menej frekventné. Vzhľadom k možným nežiadúcim účinkom liečby tyreostatikami kontrolujeme tiež pečeňové testy a krvný obraz. Cieľom je postupné znižovanie dávky až vysadenie tyreostatík. Nakoľko však ochorenie môže recidivovať aj po vysadení liečby, je potrebné doživotné sledovanie.