Hyperprolaktinémia

Definícia: Je spôsobená nadmerným vylučovaním hormónu prolaktínu z podmozgovej žľazy (hypofýzy). Môže byť spôsobená ako zväčšením podmozgovej žľazy, tak paradoxne aj útlakom tzv. stopky hypofýzy, cez ktorú do nej z hypotalamu prichádzajú látky blokujúce vylučovanie prolaktínu. Pri útlaku stopky je tento blokačný efekt vyradený a tým pádom sa zvyšuje vylučovanie prolaktínu.

Diagnostika: Typickými príznakmi hyperprolaktinémie sú pocit “naliatych” prsníkov, bolesti prsníkov (mastodynia) a výtok z prsníkov (galaktorea), môžu byť prítomné bolesti hlavy, či poruchy zraku. Potvrdením diagnózy je záchyt zvýšenej hladiny prolaktínu v krvi. Pri hodnotení laboratórnych výsledkov však treba byť opatrný, nakoľko sa hladina prolaktínu v priebehu dňa veľmi rýchlo mení a vplýva na ňu množstvo ďalších okolností (stres, fyzická aktivita, pohlavný styk, niektoré lieky a pod.). V tehotenstve a pri dojčení je zvýšená hladina prolaktínu fyziologická.

Liečba: Nakoľko je hyperprolaktinémia veľmi dobre kontrolovateľná medikamentózne, používane hlavne túto liečebnú modalitu. Vo vážnejších prípadoch nereagujúcich na liečbu môžeme pristúpiť aj k operačnému riešeniu.

Z liekov podávame tzv. agonistov dopaminergných receptorov, ktoré majú ten istý efekt ako látka dopamin vylučovaná fyziologicky z hypotalamu a blokujúca nadmerné vylučovanie prolaktínu.

V prípade, kedy je zvýšená hladina prolaktínu spôsobená inou riešiteľnou príčinou, sa snažíme odstrániť najskôr tú.

Sledovanie: Vzhľadom k dobrému efektu medikamentóznej liečby sa snažíme o postupné znižovanie dávky až úplne vysadenie liekov. V niektorých prípadoch hyperprolaktinémia vymizne spontánne alebo po tehotenstve. V takom prípade je možné intervaly kontrol výrazne predĺžiť.

Poznámka: Pri operačnom odstránení nádoru podmozgovej žľazy môže dôjsť k narušeniu ďalších hypofýzových funkcií. Okrem sledovania dovtedy zvýšených hladín hormónov treba preto po operácii sledovať aj hladiny ostatných hormónov podmozgovej žľazy.