Hirsutizmus

Definícia: Ide o zvýšené ochlpenie u žien v atypických lokalitách. Spôsobené býva nadprodukciu mužských pohlavných hormónov.

Diagnostika: Prvou známkou sú klinické príznaky zvýšeného ochlpenia v atypických lokalitách pre ženy. Druhým krokom je laboratórne potvrdenie nadprodukcie mužských pohlavných hormónov (testosterón, dehydroepiandrosterón, androstendión). Posledným je určenie miesta nadprodukcie.

Liečba: Závisí od príčiny ochorenia. Pri laboratórnom dôkaze hyperandrogenizmu (zvýšenej hladiny mužských pohlavných hormónov) sa snažíme o ich normalizáciu podávaním antagonistov mužských pohlavných hormónov event. rôznych blokátorov ich tvorby.

Sledovanie: Býva dlhodobé. Okrem endokrinologickej starostlivosti je často nutná aj starostlivosť dermatovenerológa či kozmetičky (depilácia).