Feochromocytóm

Definícia: Ide o ochorenie potenciálne ohrozujúce život pacienta, nakoľko pri ňom dochádza zväčša k návalovému vyplavovaniu tzv. katecholamínov (adrenalín, noradrenalín, event. dopamín) do krvi a tým k “záchvatovitému” zvýšeniu pulzu a tlaku krvi.

Diagnostika: Na ochorenie najčastejšie upozorní triáda príznakov – tras, potenie, bolesť hlavy. Okrem nich to môžu byť ďalšie nešpecifické príznaky, ako už spomínané zvýšenie pulzu či tlaku krvi, návaly tepla, začervenanie v tvári a pod.

V laboratórnom obraze vídame (hlavne v období záchvatu) niekoľkonásobne zvýšené hladiny katecholamínov a ich metabolitov (metanefrín, normetanefrín). Vyšetrenie odpadov týchto hormonálnych produktov v moči sa už dnes veľmi nepoužíva, nakoľko je málo citlivé. Pomocným nálezom môže byť tiež zvýšená hladina chromogranínu A, ktorý však nie je úplne špecifický pre toto ochorenie.

Dôležitá je tiež lokalizačná diagnostika, t.j. odkiaľ nadprodukcia vychádza. Hoci vo väčšine prípadov ide o jednostranný nález na jednej nadobličke, môže byť prítomný aj na obidvoch, môže sa nachádzať aj mimo nadobličiek a dokonca môžu byť prítomné aj metastázy tohto tumoru. Preto používame zvyčajne CT vyšetrenie brucha a hrudníka, prípadne vyšetrenie značkovaným jódom (tzv. MIBG).

Liečba: Pokiaľ možno, je potrebné operačné odstránenie feochromocytómu. Vzhľadom k potenciálnym rizikám pred zákrokom pripravujeme pacienta špecifickou antihypertenznou liečbou (alfa- a neskôr event. aj beta-blokátory). Po odstránení tumoru je prežívanie pacientov rovnaké ako u porovnateľnej zdravej populácie, neriešenie stavu môže mať však fatálne dôsledky.

Sledovanie: Vzhľadom k rizikám je dlhodobé, vhodným markerom na monitorovanie event. opätovného nárastu nádorovej masy je chromogranín A. Samozrejmosťou sú kontroly tlaku krvi, pulzu, event. EKG.