Endokrinná orbitopatia

Definícia: Je jedným z prejavov Graves-Basedovovej choroby, ktorej podkladom je autoimunitný zápal tkanív očnice spôsobujúci poruchu funkcie okohybných svalov a opuch tkanív očnice.

Diagnostika: Klinicky môže byť prítomná bolesť za okom alebo pri jeho pohybe, začervenanie oka a okolia, opuch viečok, prípadne vystúpenie oka pred očnicu (tzv. exoftalmus). To všetko môže viesť k poškodeniu až úplnej strate zraku. Tiež môžu byť prítomné príznaky poruchy funkcie štítnej žľazy. Laboratórne môže pomôcť vyšetrenie funkcie štítnej žľazy a autoprotilátok (hlavne proti TSH receptoru, ktorá koreluje so závažnosťou ochorenia) – ich neprítomnosť však ochorenie nevylučuje. Potvrdením ochorenia je dôkaz zhrubnutia okohybnných svalov pomocou zobrazovacích vyšetrení (USG, CT, MR). 

Liečba: Snažíme sa o čo najskoršiu normalizáciu funkcie štítnej žľazy. Hypotyreózu substituujeme. U tyreotoxikózy a manifestnej endokrinnej orbitopatii pristupujeme k operačnému odstráneniu štítnej žľazy.

Ak je pacient fajčiar, je dôležité zanechať fajčenie, pretože dokázateľne zhoršuje priebeh ochorenia.

Pri ľahších formách endokrinnej orbitopatie vystačíme s režimovými a podpornými opatreniami (napr. očné kvapky, protizápalové lieky).

U stredne ťažkých a ťažkých foriem je potrebná imunosupresívna liečba kortikoidmi (celkovo alebo lokálne), pri nedostatočnom efekte môžeme pridať ďalšie imunosupresíva (cyklosporín, rituximab). Pomôcť môže aj rádioterapia ev. chirurgická liečba.  

Sledovanie: Je potrebné hlavne u oftalmológa, ktorý určuje frekvenciu kontrol aj ďalšiu liečbu. Vzhľadom k nutnosti multidisciplinárneho prístupu k tomuto ochoreniu je vhodné sledovať pacientov v centrách so zastúpením všetkých dotknutých špecialistov.