Cushingova choroba

Definícia: Ide o nadmerné vylučovanie adrenokortikotopného hormónu (ACTH) na podklade tumorózneho zväčšenia podmozgovej žľazy, v dôsledku ktorého sa v nadobličkách vylučuje zvýšené množstvo hormónu kortizolu.

Diagnostika: Nadbytok kortizolu spôsobuje rôzne klinické prejavy ako centripetálna obezita, mesiačikovitá tvár, atrofia koreňového svalstva, rednutie kostí a pod. Pri podozrení na toto ochorenie preto vyšetrujeme hladinu kortizolu a ACTH v krvi, ďalej tzv. diurnálny profil kortizolu, prípadne 24-hodinový odpad kortizolu močom a tzv. supresívny dexametazónový test. Ak sa jedná o centrálny Cushingov syndróm, doplňujeme aj MR vyšetrenie mozgu s cieľom posúdenia morfologického rozsahu ochorenia a naplánovania ďalšieho postupu.

Liečba: K dispozícii máme až tri liečebné modality, žiadna z nich však často nie je 100 %-ne úspešná.

Prvou a základnou je operačné odstránenie tumoru, pokiaľ možno transnazálnou/transsfenoidálnou cestou, ktorá je pre pacienta najšetrnejšia.

Druhou možnosťou je podávanie preparátov znižujúcich vylučovanie nadmerného množstva ACTH (centrálne – v podmozgovej žľaze) event. samotného kortizolu (periérne – v nadobličkách pôsobiace látky).

Treťou je cielené ožiarenie predmetného ložiska, či už pomocou tzv. Lesksleovho gama noža alebo lineárnym urýchľovačom (táto liečby momentálne na Slovensku nie je dostupná, pacienti sú zväčša liečení v Prahe).

Druhú a tretiu liečebnú modalitu používame buď pri nedostatočnom efektne operačného zákroku, alebo ešte pred ním pre zlepšenie podmienok pre operáciu, prípadne pri kontraindikácii operačného riešenia.