Cushingov syndróm

Definícia: Podobne ako u centrálneho Cushingovho syndrómu ide o zvýšenie hladín kortizolu v krvi, tu je však príčina nadprodukcie priamo v nadobličkách.

Diagnostika: Klinické príznaky aj laboratórne nálezy ako u centrálneho Cushingovho syndrómu s rozdielom zníženého (suprimovaného) ACTH a horšej supresibility v dexametazónovom teste. Namiesto MR vyštrenia hypofýzy sa v tomto prípade zameriavane na CT vyšetrenie nadobličiek, prípadne sampling nadobličkových žíl pre presnú lokalizáciu miesta nadprodukcie.

Liečba: Na rozdiel od centrálnej formy je potrebné operačne odstrániť priamo postihnutú nadobličku. Pri nemožnosti alebo nedostatočnom efekte operačného zákroku možno podávať blokátory tvorby kortizolu v nadobličkách (ketokonazol, mitotan…).

Sledovanie: Okrem prípadnej recidívy ochorenia je po operácii potrebné sledovať funkciu zostávajúcej nadobličky a dostatočnú produkciu hormómov z nej.