Centrálny hypergonadizmus

Definícia: Centrálny alebo aj hypergonadotropný hypergonadizmus je spôsobený nadmerným vylučovaním folikulostimulačného (FSH) a luteinizačného (LH) hormónu podmozgovou žľazou. Tie potom spôsobujú zvýšené hladiny pohlavných hormónov (testosterónu u mužov a estrogénov u žien).

Diagnostika: Vzhľadom k často nevýrazným klinickým symptómom je diagnostika dominantne laboratórna z vyšetrenia krvi.

Liečba: Pre neprítomnosť klinických príznakov nie je zväčša potrebná ani žiadna špecifická liečba. Vo vážnejších prípadoch možno zvážiť liečbu antagonistami pohlavných hormónov event. operačné riešenie pri náleze veľkého tumoru podmozgovej žľazy.

Sledovanie: U pacientov sledujeme dynamiku laboratórnych parametrov a klinických príznakov ochorenia.

Poznámka: Pri operačnom odstránení nádoru podmozgovej žľazy môže dôjsť k narušeniu ďalších hypofýzových funkcií. Okrem sledovania dovtedy zvýšených hladín hormónov treba preto po operácii sledovať aj hladiny ostatných hormónov podmozgovej žľazy.