Centrálna hypertyreóza

Definícia: Je spôsobená nadmerným vylučovaním tyreostimulačného hormónu (TSH) z hypofýzy a následným zvýšením hladín hormónov štítnej žľazy.

Diagnostika: Klinické symptómy sú rovnaké ako pri primárnej (periférnej) hypertyreóze, líši sa len laboratórnym obrazom, kde u centrálnej hypetyreózy je okrem zvýšeného fT4 aj zvýšené TSH. Pri potvrdení diagnózy je vhodné doplniť aj MR vyšetrenie mozgu.

Liečba: Tak ako u periférnej hypertyreózy môžeme prehodne podávať tyreostatiká, definitívnym riešením je však operačného odstránenie tumoru podmozgovej žľazy, ktorý nadmerne produkuje TSH.

Sledovanie: Po odstránení tumoru je zväčša potrebná substitučná liečba hormónmi štítnej žľazy a sledovanie je teda podobné ako u pacientov s hypotyreózou.

Poznámka: Pri operačnom odstránení nádoru podmozgovej žľazy môže dôjsť k narušeniu ďalších hypofýzových funkcií. Okrem sledovania dovtedy zvýšených hladín hormónov treba preto po operácii sledovať aj hladiny ostatných hormónov podmozgovej žľazy.