Autoimunitné polyglandulárne syndrómy (APS)

Definícia: Ide o autoimunitné postihnutie endokrinných žliaz, pričom môžu byť postihnuté aj neendokrinné orgány. Dôsledkom je väčšinou znížená, menej často zvýšená funkcia danej endokrinnej žľazy. K poruche dochádza spravidla postupne.

Diagnostika: Jednotlivé typy APS odlišujeme podľa klinického obrazu. Delíme ich na:

APS I – kandidóza, hypoparatyreóza, Addisonova choroba,

APS II- Addisonova choroba, autoimunitná tyreoiditída ev. aj inzulín-dependentný diabetes mellitus,

APS IIIA- autoimunitná tyreoiditída, imunitne podmienený diabetes mellitus,

APS IIIB- autoimunitná tyreopatia, reumatoidná artritída,

APS IIIC- autoimunitná tyreoiditída, vitiligo alebo alopecia,

APS IV- inzulín-dependentný diabetes mellitus, perniciózna anémia, celiakia.

Liečba: Hormonálna substitučná liečba pri zníženej funkcii danej endokrinnej žľazy. Pri výrazných kožných zmenách imunosupresíva, pri kandidóze ketokonazol.

Sledovanie: Celoživotné sledovanie aspoň raz za rok.