Addisonova choroba

Definícia: Jej podkladom je nedostatočná produkcia a z toho vyplývajúce znížené hladiny kortizolu v krvi. Vzhľadom k životu potrebným účinkom tohto hormómu to môže mať pre pacienta vážne až potenciálne život ohrozujúce dôsledky.

Diagnostika: Na ochorenie môžu upozorniť už klinické príznaky ako slabosť, nevýkonnosť, nízky tlak krvi, opakované pocity na odpadnutie či až straty vedomia, tmavá pokožka a ďalšie. Laboratórne zistíme zníženú hladinu kortizolu v krvi nielen jednorázovo, ale počas celého dňa, rovnako aj znížený odpad kortizolu v moči. ATCH býva zvýšený pri periférnej (Addisonova choroba) a znížený pri centrálnej forme ochorenia. Pri CT vyšetrení môže byť na nadobličkách normálny obraz, na MR vyšetrení mozgu naopak obraz tumoru (pri centrálnej forme).

Liečba: Základom je substitučná liečba kortizolom, ktorá by mala “kopírovať” bežnú fyziologickú produkciu kortizolu nadobličkami. V záťažových situáciách je potrebné dávku navýšiť. V prípade deficitu mineralokortikoidov (pri centrálnej forme ochorenia), je potrebná substitúcia aj týchto hormónov.

Sledovanie: Je doživotné. Efekt liečby kontrolujeme laboratórnym vyšetrením krvi, prípadne 24-hodinovým odpadom kortizolu močom. Vhodné je tiež kontrolovať aj ďalšie laboratórne parametre, ktoré môžu byť ovplyvnené samotným ochorením či liečbou, rovnako aj tlak krvi a samozrejme klinický stav pacienta.